CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

Người sử dụng đất cần sử dụng đất đúng với mục đích sử dụng đất. Khi nhu cầu sử dụng đất thay đôi, người sử dụng đất có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vậy, pháp luật Đất đai hiện nay quy định như thế nào về chuyển đổi mục đích sử dụng đất? Luật Duy Hưng mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

1. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì?

Người sử dụng đất cần sử dụng đất đúng với mục đích sử dụng đất. Khi nhu cầu sử dụng đất thay đôi, người sử dụng đất có thể chuyển đổi mục đích sử dụng. Hiện nay, pháp luật không nêu chính xác khái niệm chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì. Tuy nhiên, từ những quy định của pháp luật xung quanh vấn đề này ta có thể định nghĩa như sau:

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với mục đích sử dụng đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp phải xin phép hoặc chỉ cần đăng ký trong trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Căn cứ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Nhu cầu sử dụng đất.

3. Các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất

3.1. Các trường hợp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Các trường hợp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng. Chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối. Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm

– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

– Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

Lưu ý: Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong các trường hợp trên thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

3.2. Các trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động

Khác với những trường hợp trên. Những trường hợp sau đây không phải xin phép nhưng phải đăng ký biến động:

– Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

– Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

– Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

– Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

4. Thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất gồm UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Tuỳ thuộc vào đối tượng sử dụng đất và quy mô chuyển đổi thì pháp luật sẽ quy định như sau:

4.1. Thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

UBND cấp tỉnh có thẩm quyền trong các trường hợp đối với tổ chức.

4.2. Thẩm quyền của UBND cấp huyện

UBND cấp huyện có thẩm quyền trong trường hợp đối với hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định;

Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất không được ủy quyền.

—————————————————————————–

Để tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết khác Tại đây. 

Để tìm hiểu về Dịch vụ Luật sư chuyên đất đai mà Luật Duy Hưng cung cấp. Mời bạn đọc tham khảo Tại đây.

Hoặc liên hệ với Luật Duy Hưng bằng một trong các cách thức sau để được tư vấn trực tiếp.

Hotline (Zalo): 0964653879 hoặc 0929228082.

Facebook: https://www.facebook.com/luatduyhung/

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất