CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

Trong thời buổi kinh tế thị trường ngày này, việc lựa chọn thay đổi hình thức, loại hình kinh doanh xảy ra khá phổ biến. Để đáp ứng nhu cầu này, Luật Duy Hưng cung cấp dịch vụ “Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp” nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo được những yêu cầu cấp thiết của Quý Khách hàng. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật chuyên nghiệp, “Tận tâm – Uy tín – Hiệu quả”, mọi vấn đề thắc mắc về “chuyển đổi loại hình doanh nghiệp”  của quý khách hàng sẽ được hỗ trợ nhanh nhất.

Các loại hình doanh nghiệp được chuyển đổi theo quy định của pháp luật bao gồm:

 • Chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần.
 • Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.
 • Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH.
 • Chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên.

Luật Duy Hưng xin giới thiệu trình tự, thủ tục “Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp” như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014, nghị định số 78/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành khác.

Quy trình tiếp nhận yêu cầu chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp tại Luật Duy Hưng.

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin và tư vấn hồ sơ thủ tục cho Quý khách hàng;
 • Bước 2: Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Quý khách hàng;
 • Bước 3: Soạn thảo và hồ sơ giấy tờ, đảm bảo hợp lệ để thực hiện thủ tụcchuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bước 5: Thay mặt và đại diện cho Quý khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo yêu cầu
 • Bước 6: Nhận kết quả và trả khách hàng.

Hồ sơ chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp cần chuyển đổi mà thành phần hồ sơ khác nhau.

 1. Chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần.
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần; (Theo mẫu)
 • Quyết định chuyển đổi công ty và biên bản họp của Hội đồng thành viên.
 • Danh sách cổ đông sáng lập (Theo mẫu)/ cổ đồng là nhà đầu tư nước ngoài (Theo mẫu) và bản sao các loại giấy tờ theo quy định;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các loại giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
 1. Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên; (Theo mẫu)
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định; (Theo mẫu)
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
 1. Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên; (Theo mẫu)
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định;
 • Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định; (Theo mẫu)
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
 1. Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH.
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên (Theo mẫu); một thành viên; (Theo mẫu)
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có, danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
 • Danh sách thành viên đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Theo mẫu); Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
 1. Chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên.
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; (Theo mẫu)
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định;
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

Thời hạn giải quyết: Thông thường sẽ là 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết Doanh nghiệp có thể phải bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cán bộ phụ trách giải quyết nên mà thời gian có thể thay đổi.

Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Mọi vướng mắc có liên quan đến việc CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP đề nghị Quý khách hàng tham khảo các bài viết khác tại website: http://luatduyhung.com  hoặc liên hệ:

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG