ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

luбє­t duy hЖ°ng

Đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính là quyết định hành chính mang tính cá biệt do cơ quan hành chính có thẩm quyền ban hành hay là hành vi hành chính của công chức nhà nước thực hiện quyền quản lý nhà nước áp dụng đối với cá nhân, tổ chức và một số đối tượng khác được cho là xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức đó.

Đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính theo quy định tại Điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2015  bao gồm:

1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau:

 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;
 • Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;
 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

2. Quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống;

3. Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân.

Vậy, có phải tất cả các quyết định hành chính, hành vi hành chính đều là đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính không? Khi nào thì quyết định hành chính, hành vi hành chính trên đây được xem là đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính? Mời bạn đọc tham khảo bài viết pháp lý dưới đây của Luật Duy Hưng để biết thêm thông tin chi tiết:

Quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

  • Khái niệm

Quyết định hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính được hiểu là “Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể”.

Tuy nhiên, không phải tất cả các quyết định hành chính đều là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. Các quyết định hành chính này chỉ trở thành đối tượng khởi kiện vụ án hành chính khi nó “làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân” (khoản 2 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015). Đây là nhóm đối tượng khởi kiện phổ biến nhất trong các vụ khiếu kiện hành chính.

 • Đặc điểm của quyết định hành chính bị kiện

Một quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính mang những đặc điểm sau đây:

 • Về hình thức: quyết định hành chính được thể hiện bằng văn bản, cụ thể như quyết định, công văn, thông báo…
 • Về chủ thể ban hành: quyết định hành chính này do cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc một số chủ thể khác được trao quyền quản lý ban hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Nhằm để điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý, điều hành trong phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm vụ công quyền của họ.
 • Về nội dung: các quyết định hành chính này luôn mang tính mệnh lệnh, áp đặt, bắt buộc các đối tượng bị quản lý phải phục tùng, chấp hành.
 • Về hiệu lực của quyết định hành chính: mang tính cá biệt, được áp dụng một lần cho một hoặc một số đối tượng cụ thể và có hiệu lực trong một khoảng thời gian cụ thể.
 • Quyết định hành chính đó phải làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

doi tuong khoi kien vu an hanh chinh

Hành vi hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

  • Khái niệm

Hành vi hành chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính được hiểu là: “Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, không phải tất cả các hành vi hành chính đều là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. Các hành vi hành chính này chỉ trở thành đối tượng khởi kiện vụ án hành chính khi nó “làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân” (khoản 4 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính).

 • Đặc điểm của hành vi hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

Một hành vi hành chính là đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính sẽ mang những đặc điểm sau đây:

 • Về chủ thể thực hiện: hành vi hành chính do cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được trao quyền quản lý thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định để điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý, điều hành.
 • Những hành vi hành chính này gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước.
 • Những hành vi hành chính này được biểu hiện cụ thể bằng các hành vi thực hiện hoặc không thực hiện công vụ do nhà nước giao, nhân danh nhà nước và vì lợi ích của nhà nước.
 • Đây là những hành vi mang tính cá biệt.
 • Hành vi này khi thực hiện ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Một số đối tượng khởi kiện khác của vụ án hành chính khác

Bên cạnh các quyết định hành vi hành chính và hành vi hành chính trên đây. Vụ án hành chính còn có một số đối tượng khởi kiện khác điển hình như: Trong trường hợp có liên quan đến các vấn đề như bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân, kỷ luật công chức hay quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. Đây cũng được coi là một trong các đối tượng khởi kiện theo quy định tại Luật Tố tụng hành chính.

—————————————————————————–

Để tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến khởi kiện vụ án hành chính. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết khác Tại đây.

Hoặc liên hệ với Luật Duy Hưng bằng một trong các cách thức sau để được tư vấn trực tiếp.

Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 0964653879

Facebook: https://www.facebook.com/luatduyhung/

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0964653879