HỢP ĐỒNG LAO ĐỒNG BỊ VÔ HIỆU

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ). Tuy nhiên, không phải trong hợp đồng lao động đôi bên thỏa thuận như nào cũng được, mà còn được can thiệp bởi pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ và NSDLĐ. Nếu hợp đồng lao động trái với quy định của luật thì bị coi là hợp đồng lao động bị vô hiệu. Trong Bộ luật lao động năm 2012 dành riêng một mục để nói về Hợp đồng lao động bị vô hiệu.

Tại Điều 50 Bộ luật lao động năm 2012 quy định từng trường hợp bị coi là Hợp đồng lao động bị vô hiệu như sau:

Điều 50. Hợp đồng lao động vô hiệu

1.Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật;

b) Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;

c) Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;

d) Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của NLĐ.

2. Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.

3.Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của NLĐ thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của NLĐ thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu.

Khi hợp đồng lao động bị vô hiệu, đồng nghĩa với việc giá trị pháp lý của hợp đồng không còn hoặc giảm đi một phần. Cùng với đó là việc dừng lại quan hệ pháp luật lao động giữa NLĐ và NSDLĐ. Trong một số trường hợp cụ thể, chủ thể của hợp đồng đó còn vi phạm pháp luật do thực hiện công việc bị pháp luật cấm. Khi phát hiện ra Hợp đồng lao động bị vô hiệu, thì thẩm quyền tuyên bố cũng được quy định tại Điều 51 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

Điều 51. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu

  1. Thanh tra lao động, Toà án nhân dân có quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.
  2. Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thanh tra lao động tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.

Khi Hợp đồng đã bị cơ quan có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu, thì việc xử lý hợp đồng đó như thế nào?

*Đối với HĐLĐ bị vô hiệu từng phần:
– NLĐ và NSDLĐ phải ký kết phụ lục Hợp đồng hoặc giao kết HĐLĐ mới trong thời hạn 03 ngày.
– Trong thời gian từ khi tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần đến khi hai bên sửa đổi, bổ sung phần nội dung bị tuyên bố vô hiệu thì quyền và lợi ích của NLĐ được giải quyết theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và quy định của pháp luật về lao động.
– Hợp đồng lao động vô hiệu có tiền lương thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì hai bên thỏa thuận ký kết phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới theo quy định của pháp luật. NSDLĐ có trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch giữa tiền lương đã thỏa thuận với tiền lương trong hợp đồng lao động vô hiệu theo thời gian thực tế làm việc của NLĐ nhưng tối đa không quá 12 tháng.
*Đối với hợp đồng bị tuyên bố là vô hiệu toàn bộ:

-Trường hợp HĐLĐ bị vô hiệu do không đúng thẩm quyền thì trong thời gian 15 ngày, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn hai bên ký lại HĐLĐ.
–  Hợp đồng lao động có toàn bộ nội dung trái pháp luật bị hủy bỏ khi có quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ.
–  Khi quyền lợi của NLĐ thấp hơn so với quy định của pháp luật thì NLĐ và NSDLĐ giao kết hợp đồng mới trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tuyên bố HĐLĐ vô hiệu toàn bộ.
– Trong thời gian đợi ks kết HĐLĐ mới thì quyền và lợi ích của đôi bên được giải quyết theo nội quy lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.
– Trường hợp HĐLĐ vô hiệu do công việc bị pháp luật cấm thì hai bên giao kết HĐLĐ mới hoặc NSDLĐ phải trả cho NLĐ một khoản tiền do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất mỗi năm làm việc bằng 01tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ tuyên bố tại thời điểm đó (trong thời hạn 03 ngày).
–  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trường hợp HĐLĐ hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của NLĐ, thì đôi bên có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động mới.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động bị vô hiệu. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website: http://luatduyhung.com hoặc gọi đến liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

Hotline:  0964653879 hoặc 0929228082.

Facebook: https://www.facebook.com/luatduyhung/

Zalo: Luatduyhung  (SĐT: 0964653879)

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DUY HƯNG

post-logo

>> Tư vấn pháp lý miễn phí 24/7 Gọi: 0964653879 - 0929228082

>> Tư vấn pháp lý qua email : luatduyhung@gmail.com

>> Bài viết tham khảo

>> Dịch vụ pháp lý tại Luật Duy Hưng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *