THỨ TỰ ƯU TIÊN THANH TOÁN CỦA CÁC CHỦ NỢ CÙNG NHẬN MỘT TÀI SẢN BẢO ĐẢM

luật duy hưng

Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 296 BLDS 2015, cụ thể: Tài sản dung để đảm bảo có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các…

Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 296 BLDS 2015, cụ thể:

Tài sản dung để đảm bảo có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.

Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác.

Trường hợp các bên muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn thì có thể thỏa thuận về việc bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn.

THỨ TỰ ƯU TIÊN THANH TOÁN CỦA CÁC CHỦ NỢ CÙNG NHẬN MỘT TÀI SẢN BẢO ĐẢM
THỨ TỰ ƯU TIÊN THANH TOÁN CỦA CÁC CHỦ NỢ CÙNG NHẬN MỘT TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Khi xử lý tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, việc xác định thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm được quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015 như sau:

– Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập hiệu lực đối kháng;

– Trường hợp có biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba và có biện pháp bảo đảm không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm có hiệu lực đối kháng với người thứ ba được thanh toán trước;

– Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập biện pháp bảo đảm.

Và không phải mọi trường hợp đều phải tuân thủ thứ tự ưu tiên thanh toán như trên, mà thứ tự ưu tiên thanh toán có thể được thay đổi nếu các bên cùng nhận bảo đảm có thỏa thuận thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán cho nhau. Bên thế quyền ưu tiên thanh toán chỉ được ưu tiên thanh toán trong phạm vi bảo đảm của bên mà mình thế quyền.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật về thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website: http://luatduyhung.com hoặc gọi đến liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

Hotline:  0964653879 hoặc 0929228082.

Facebook: https://www.facebook.com/luatduyhung/

Zalo: Luatduyhung  (SĐT: 0964653879)

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0964 653 879