TỘI LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

 Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ là việc người phạm tội thực hiện hành vi vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ, gây thiệt hại về tài sản hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Người phạm tội vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Sau đây Luật Duy Hưng trình bày các dấu hiệu cơ bản của “Tội lạm quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. được quy định tại Điều 357 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 để bạn đọc tham khảo

TỘI LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ

1.Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ.

Chủ thể của tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Chủ thể của tội này là chủ thể đặc biệt, là người có chức vụ quyền hạn. Hành vi lạm quyền của người phạm tội là nguyên nhân gây thiệt hại về tài sản và thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân.

Khách thể của tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Khách thể xâm phạm của tội này là sự hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, làm cho cơ quan tổ chức đó giảm uy tín, mất lòng tin. Làm thiệt hại về tài sản của cá nhân, của nhà nước, cơ quan, tổ chức

Mặt khách quan của tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

-Hành vi khách quan tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, là hành vi sử dụng quyền hạn vượt quá chức vụ, quyền hạn công việc của mình mà pháp luật cho phép.

-Hành vi vượt quyền của người phạm tội là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho nhà nước, quyền , lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

-Hậu quả của hành vi lạm quyền của người phạm tội gây thiệt hại phải từ 10.000.000 đồng trở lên; các thiệt hại phi vật chất khác phải là những thiệt hại đáng kể thì mới cấu thành tội danh này.

Mặt chủ quan của tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Lỗi của người phạm tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ là lỗi cố ý trực tiếp. hành vi lạm quyền gây ra thiệt hại cho Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Động cơ phạm tội vì vụ lợi hoặc vì mục đích cá nhân khác.

Trên đây là một số dấu hiệu cơ bản của “Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Bạn muốn tìm hiểu thêm những vấn đề pháp lý liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website: http://luatduyhung.com  hoặc gọi đến liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.