TRỞ LẠI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SAU THỜI GIAN TẠM NGỪNG KINH DOANH CẦN LÀM GÌ?

luбє­t duy hЖ°ng

Có nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh khi hoạt động, tuy nhiên sau một thời gian thì một số doanh nghiệp có mong muốn hoạt động lại doanh nghiệp. Khi hoạt động lại doanh nghiệp trước thời hạn đăng ký tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải thông báo hoạt động lại doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình hoạt đông kinh doanh của mình, nhiều khi các doanh nghiệp sẽ vì một lý do nào đó buộc phải tạm ngừng kinh doanh mà chưa đến mức giải thể. Lúc này doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Và ngay khi hoạt động trở lại, doanh nghiệp cũng cần có những hành động nhất định để thông báo rằng mình đã hoạt động lại bình thường. Vậy trở lại hoạt động kinh doanh sau thời gian tạm ngừng kinh doanh cần làm gì, hãy cùng Luật Duy Hưng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Tạm ngừng kinh doanh là gì? 

Tạm ngừng kinh doanh là một tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh. Khi công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, trở ngại, nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh như bình thường thì việc tạm ngừng kinh doanh là một lựa chọn không tệ nếu doanh nghiệp chưa muốn giải thể. Việc tạm ngừng kinh doanh cũng được tiến hành đơn giản hơn so với thủ tục hành chính giải thể. Trong đó thì ngày chuyển tình trạng pháp lý tạm ngừng kinh doanh là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm dừng kinh doanh. Ngày kết thúc tình trạng pháp ký Tạm ngừng kinh doanh là ngày doanh nghiệp kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc là ngày doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. 

Và bên cạnh việc tạm ngừng kinh doanh theo mong muốn của doanh nghiệp thì cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn toàn có quyền buộc doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh trong những trường hợp sau đây:

– Tạm ngừng hoạt động kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật

– Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan

Như vậy thì việc tạm ngừng kinh doanh có thể diễn ra do nhu cầu muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh. 

Khi nào doanh nghiệp được thông báo hoạt động kinh doanh trở lại?

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp không bị hạn chế số lần được tạm ngừng kinh doanh, tuy nhiên mỗi lần tạm ngừng không được quá 01 năm.

Theo khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Bên cạnh đó, tại khoản 5 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp có thể đề nghị đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đồng thời với đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thông báo hoạt động trở lại trong trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh doanh chưa đến 01 năm nhưng muốn hoạt động trở lại trước thời hạn này.

TRỞ LẠI KINH DOANH

Thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty cần những hồ sơ gì?

Theo khoản 2 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ thông báo hoạt động trở lại của doanh nghiệp bao gồm:

– Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp Phụ lục II – 19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của HĐTV đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, của HĐQT đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty tTNHH một thành viên.

– Trường hợp uỷ quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục thì phải nộp những giấy tờ sau:

– Văn bản ủy quyền (không phải công chứng, chứng thực);

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Do đó, khi chuẩn bị hồ sơ thông báo hoạt động trở lại của doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ nêu trên.

Quy trình thực hiện thủ tục thông báo hoạt động lại doanh nghiệp ra sao?

Sau khi đã chuẩn bị xong bộ hồ sơ thông báo hoạt động lại doanh nghiệp. Công ty cần thực hiện thủ tục thông báo hoạt động lại doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền. Nhiều công ty hiện nay đang gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục thông báo hoạt động lại doanh nghiệp. Thủ tục thông báo hoạt động trở lại của doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động trở lại (mẫu thông báo theo Phụ lục II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng một trong hai phương thức:

– Nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn (Đối với doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải nộp hồ sơ theo hình thức này).

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Cần lưu ý gì khi doanh nghiệp trở lại hoạt động kinh doanh?

Khi doanh nghiệp trở lại hoạt động kinh doanh cần lưu ý một số vấn đề để tránh bị xử phạt do vi phạm. Một số vấn đề mà doanh nghiệp thường gặp phải khi mở lại hoạt động kinh doanh đó là thông báo hoạt động lại doanh nghiệp lên cơ quan có thẩm quyền và chưa thanh toán các khoản nợ trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cụ thể các quy định pháp luật về vấn đề này như sau:

Trong trường hợp không thực hiện thông báo trở lại hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 nghị định 50/2016/NĐ-CP như sau:

“Điều 32. Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

d) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh;”

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.”

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp tại thời điểm tạm ngừng kinh doanh, nếu vẫn phát sinh các khoản nợ về thuế, BHXH…thì vẫn phải tiếp tục thanh toán, chỉ trừ trường hợp doanh nghiệp và các bên có thoả thuận khác.

Như vậy, khi doanh nghiệp trở lại hoạt động kinh doanh cần lưu ý về việc thông báo đến cơ quan có thẩm quyền và các toán các khoản nợ.

———————————————————————

Để tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết khác Tại đây. Hoặc liên hệ với Luật Duy Hưng bằng một trong các cách thức sau để được tư vấn trực tiếp.

  • VPGD Hà Nội: Số 55 – Lô C1, phố Nguyễn Công Thái, KĐT Đại Kim – Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
  • Chi nhánh tại Hà Nam: Số 288, đường Ngô Quyền, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
  • Hotline (zalo) tư vấn miễn phí: 0964653879 – 0929228082   –      Email: luatduyhung@gmail.comm
  • Fanpagehttps://www.facebook.com/luatduyhung/

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0964653879