Tuyển tập Án lệ

ÁN LỆ SỐ 08 HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

 Án lệ số 08 về  “Lãi suất”; “Nợ gốc chưa thanh toán”; “Hợp đồng tín dụng”; “Điều chỉnh lãi suất”; “Lãi suất nợ quá hạn” Khái quát nội dung của án lệ: – Tình huống án lệ: Trong hợp đồng

Xem tiếp »

ÁN LỆ SỐ 06 – TRANH CHẤP THỪA KẾ

Án lệ số 06 về “Tranh chấp di sản thừa kế”; “Người thừa kế ở nước ngoài chưa rõ địa chỉ”; “Ủy thác tư pháp”; “Phân chia di sản”; “Quản lý di sản”. Khái quát nội dung của án lệ:

Xem tiếp »

ÁN LỆ SỐ 03 – LY HÔN

Án lệ số 03 về “Ly hôn”; “Tài sản chung của vợ chồng”; “Tặng cho tài sản”; “Căn cứ xác lập quyền sở hữu”; “Xác lập quyền sở hữu theo thỏa thuận”. Khái quát nội dung của án lệ: Trường

Xem tiếp »

ÁN LỆ SỐ 02 ĐÒI TÀI SẢN

Án lệ số 02 về “Giao dịch dân sự vô hiệu”; “Đòi lại tài sản”; “Căn cứ xác lập quyền sở hữu”; “Xác lập quyền sở hữu đối với lợi tức”; “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài”. Khái quát

Xem tiếp »

ÁN LỆ SỐ 01 VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI

Án lệ số 01 về tội “Giết người”; “Cố ý gây thương tích”; “Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”; “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe”; “Thuê người khác gây thương tích”. Khái quát nội dung của

Xem tiếp »
Trang 1 trên 11