Pháp luật Dân sự

CÁCH CHIA THỪA KẾ

Cách chia thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người con sống. Khi phân chia di sản thừa kế, sẽ có rất nhiều Quý khách hàng thắc mắc về quy định của pháp luật về cách chia thừa kế như thế nào? Quyền được hưởng di sản thừa kế của mình đến đâu? và người hưởng thừa kế còn phải thực hiện những nghĩa vụ gì về tài sản do người chết để lại?

Xem tiếp »

THỪA KẾ THẾ VỊ LÀ GÌ???

Thừa kế thế vị là quan hệ thừa kế phát sinh từ thừa kế theo pháp luật mà không phát sinh từ thừa kế theo di chúc. Theo quy định pháp luật thì thừa kế thế vị là gì? Điều kiện được hưởng thừa kế thế vị và những trường hợp thừa kế thế vị là gì?

Xem tiếp »

BẢO LƯU QUYỀN SỞ HỮU THEO BLDS

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA DI CHÚC

Bảo lưu quyền sở hữu là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự áp dụng trong hợp đồng mua bán tài sản. Quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến

Xem tiếp »

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Tư vấn giải quyết tranh chấp Hợp đồng vay tiền về bản chất là tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự. Nên về nguyên tắc Hợp đồng vay tiền chỉ được coi là có hiệu lực pháp

Xem tiếp »

ĐÒI NHÀ CHO Ở NHỜ

Thế chấp quyền sử dụng đất

Đòi nhà cho ở nhờ là việc chủ sở hữu đòi lại tài sản là nhà ở đã cho người khác mượn, ở nhờ nhưng hết thời hạn người mượn, ở nhờ không chịu trả. Pháp luật quy định về quyền

Xem tiếp »

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ

xứ lý hóa đơn mua của doanh nghiệp trốn thuế hoặc gừng kinh doanh

Tranh chấp hợp đồng gửi giữ là sự xung đột, mâu thuẫn phát sinh giữa bên gửi (khách hàng) và bên cung cấp dịch vụ nhận gửi giữ do không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ trách

Xem tiếp »

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

ĐỐI THOẠI TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên vay và ngân hàng về việc ngân hàng cấp cho bên vay một khoản tiền trong một thời gian với lãi suất cụ thể kèm theo các điều khoản về

Xem tiếp »
Trang 1 trên 212