CÓ TIẾN HÀNH XEM XÉT, THẨM ĐỊNH TẠI CHỖ KHI ĐƯƠNG SỰ VẮNG MẶT KHÔNG?

luбє­t duy hЖ°ng

Xem xét, thẩm định tại chỗ là một trong thủ tục của quá trình giải quyết vụ án để thu thập tài liệu chứng cứ nhằm đảm bảo một cách chính xác, đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc thẩm định cũng diễn ra suôn sẻ mà có trường hợp một trong các bên đương sự cản trở hoạt động này. Vậy có tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ khi đương sự vắng mặt được không?

Xem xét, thẩm định tại chỗ là một trong thủ tục của quá trình giải quyết vụ án để thu thập tài liệu chứng cứ nhằm đảm bảo một cách chính xác, đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc thẩm định cũng diễn ra suôn sẻ mà có trường hợp một trong các bên đương sự cản trở hoạt động này. Vậy có tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ khi đương sự vắng mặt được không?

HỎI: Hiện nay tôi đang khởi kiện tranh chấp đất đai với hàng xóm. Khi tòa án đến thẩm định thửa đất, dù đã có thông báo trước nhưng bị đơn không hợp tác bằng cách khóa cửa cổng nhà gây cản trở việc thẩm định. Trường hợp này tôi phải xử lí như thế nào, có thể vẫn tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ khi đương sự vắng mặt được không?

LUẬT DUY HƯNG TRẢ LỜI:

Thế nào là xem xét, thẩm định tại chỗ?

Xem xét, thẩm định tại chỗ là biện pháp trong quá trình tố tụng nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ của Tòa án chứng minh cho quyền khởi kiện của nguyên đơn.

Đây là một biện pháp thu thập chứng cứ quan trọng, là căn cứ để giải quyết vụ việc dân sự một cách chính xác, đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự

Đối với vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất thì việc xem xét, thẩm định tại chỗ nhằm kiểm tra diện tích thực tế, hiện trang sử dụng đất, tài sản trên đất bằng việc đo đạc, xác minh thực tế để đốì chiếu với lời khai của đương sự hoặc trong các tài liệu khác.

Quy định về xem xét, thẩm định tại chỗ

Chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án tiến hành thủ tục xem xét, thẩm định tại chỗ

Xem xét, thẩm định tại chỗ là một trong thủ tục của quá trình giải quyết vụ án để thu thập tài liệu chứng cứ nhằm đảm bảo một cách chính xác, đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Do đó, tại khoản 1 điều 101 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định đương sự có quyền yêu cầu tòa án xem xét, thẩm định tại chỗ.

Theo khoản 1 điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 đương sự bao gồm:

 • Nguyên đơn
 • Bị đơn
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Như vậy, chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án tiến hành thủ tục xem xét, thẩm định tại chỗ gồm: nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trình tự thủ tục xem xét thẩm định tại chỗ

Bước 1: Đương sự nộp đơn yêu cầu gửi đến Tòa án, kèm theo là các tài liệu, chứng cứ liên quan đến tranh chấp;

Bước 2: Sau khi nhận được đơn yêu cầu, Thẩm phán sẽ tiến hành các công việc xem xét, thẩm định tại chỗ.

Bước 3: Lập biên biên xem xét, thẩm định tại chỗ. Biên bản ghi rõ kết quả xem xét, thẩm định, mô tả rõ hiện trường, có chữ ký của người xem xét, thẩm định hoặc điểm chỉ của đương sự (nếu có mặt), của các cơ quan có thẩm quyền khác.

Bước 4: Thẩm phán ban hành quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ. Quyết định được gửi cho UBND cấp xã, đồng thời gửi cho đương sự để họ biết và chứng kiến việc xem xét, thẩm định.

Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng

Căn cứ vào Điều 156 BLTTDS 2015 các chủ thể sau đây có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ:

 • Người yêu cầu Tòa án xem xét, thẩm định tại chỗ;
 • Trường hợp Tòa án xét thấy cần thiết và quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ thì nguyên đơn, người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.

Nghĩa vụ chịu chi phí

Căn cứ vào điều 157 BLTTDS 2015 trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ thuộc về:

 • Đương sự phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ nếu yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận;
 • Trường hợp yêu cầu Tòa án chia tài sản chung thì mỗi người được chia tài sản phải chịu phần chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ theo tỷ lệ giá trị phần tài sản mà họ được chia;
 • Trong vụ án ly hôn thì nguyên đơn phải nộp chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, không phụ thuộc vào việc Tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Trường hợp cả hai thuận tình ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu một nửa chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ;
 • Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217, điểm b khoản 1 Điều 299 của Bộ luật này thì nguyên đơn phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.
 • Trường hợp đình chỉ giải quyết việc xét xử phúc thẩm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 289, khoản 3 Điều 296 của Bộ luật này thì người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ;
 • Đối với các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án khác theo quy định của Bộ luật này thì người yêu cầu xem xét, thẩm định phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.

xem xét thẩm định tại chỗ khi đương sự vắng mặt

Có tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ khi đương sự vắng mặt được không?

Căn cứ vào khoản 1 điều 101 BLTTDS 2015 quy định: ”

1. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán tiến hành việc xem xét, thẩm định tại chỗ với sự có mặt của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định và phải báo trước việc xem xét, thẩm định tại chỗ để đương sự biết và chứng kiến việc xem xét, thẩm định đó.

hi tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ phải có sự có mặt của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định

Căn cứ vào khoản 2 Điều 101 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định việc xem xét thẩm định tại chỗ được ghi thành biên bản và trong biên bản phải ghi rõ kết quả xem xét, thẩm định, mô tả rõ hiện trường, có chữ ký của người xem xét, thẩm định và chữ ký hoặc điểm chỉ của đương sự nếu họ có mặt, của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng được xem xét, thẩm định và những người khác được mời tham gia việc xem xét, thẩm định

Như vậy, mặc dù trước khi tiến hành xem xét thẩm tại chỗ, Tòa án phải báo trước việc xem xét, thẩm định tại chỗ để đương sự biết và chứng kiến việc xem xét, thẩm định đó.

Tuy nhiên, không bắt buộc đương sự phải có mặt khi tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ bởi lẽ vì trong biên bản ghi nhận nhận xem xét thẩm định tại chỗ chỉ bắt buộc có chữ ký của đương sự khi đương sự có mặt.

Do đó, khi đương sự vắng mặt vẫn tiến hành thẩm định tại chỗ như bình thường nếu có đủ các điều kiện theo quy định nêu trên.

—————————————————————————————-

Để tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến dân sự. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết khác Tại đây. Hoặc liên hệ với Luật Duy Hưng bằng một trong các cách thức sau để được tư vấn Miễn Phí.

 • VPGD Hà Nội: Số 55 – Lô C1, phố Nguyễn Công Thái, KĐT Đại Kim – Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
 • Chi nhánh tại Hà Nam: Số 288, đường Ngô Quyền, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 • Hotline (Zalo) tư vấn Miễn Phí: 0964653879 – 0929228082 – Email: luatduyhung@gmail.com
 • Fanpge: https://www.facebook.com/luatduyhung/

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0964653879