CÔNG VĂN SỐ 135/TANDTC-PC

luбєt duy hЖng

Để đảm bảo yêu cầu phối hợp trong công tác theo nội dung Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 01-10-2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Ngày 13/8/2021 TAND Tối cao ban hành công văn số 135/TANDTC-PC hướng dẫn việc tổng kết thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC.

Công văn số 135/TANDTC-PC của TAND Tối cao ban hành ngày 13/8/2021 hướng dẫn về việc tổng kết thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-TANDTC-VKSNDTC. 

Để đảm bảo yêu cầu phối hợp trong công tác theo nội dung Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 01-10-2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. TAND Tối cao ban hành công văn số 135/TANDTC-PC hướng dẫn việc tổng kết thực hiện Quy chế trên bao gồm các nội dung sau đây:

cong van so 135/TANDTC-PC tong ket thuc hien quy che so 14/2013/QCLN/BTP-TANDTC-VKSNDTC

1. Công văn số 135/TANDTC-PC hướng dẫn trong Báo cáo tổng kết gồm 03 phần:

Phần 1 về tình hình triển khai thực hiện Quy chế. Phần 2 về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Quy chế và nguyên nhân. Phần 3 về đề xuất, kiến nghị.

2. Nội dung báo cáo theo hướng dẫn của Công văn số 135/TANDTC-PC chủ yếu cần bám sát các vấn đề sau đây:

– Đánh giá việc triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự;

– Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung phối hợp:

(1) Phối hợp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự.

(2) phối hợp cấp, chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án, hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án.

(3) phối hợp giải thích, đính chính những bản án, quyết định chưa rõ, trả lời các kiến nghị của cơ quan thi hành án.

(4) phối hợp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

– Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quy chế và nguyên nhân.

– Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Quy chế;

– Đề xuất bổ sung thêm những nội dung cần phối hợp trong công tác thi hành án dân sự mà chưa có trong Quy chế (nếu có).

Trên đây là hướng dẫn của TAND Tối cao về việc tổng kết thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-TANDTC-VKSNDTC được thể hiện trong nội dung công văn số 135/TANDTC-PC. Để tìm hiểu chi tiết nội dung công văn trên, mời xem tại đây.

Để tìm hiểu thêm các bài viết pháp lý khác liên quan đến nội dung hướng dẫn nghiệp vụ của TAND Tối cao, mời bạn đọc tham khảo tại Website: https://luatduyhung.com/tt/tin-tuc/huong-dan-nghiep-vuhoặc liên hệ với Luật Duy Hưng bằng một trong các cách thức sau để được tư vấn trực tiếp.

Hotline (Zalo): 0964653879 hoặc 0929228082.

Facebook: https://www.facebook.com/luatduyhung/

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900633296