TỘI NHẬN HỐI LỘ

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

Tội nhận hối lộ là những hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào cho chính bản thân mình hoặc cho người hoặc tổ chức khác mà mình quan tâm, để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu  của người đưa hối lộ. Sau đây Luật Duy Hưng trình bày các dấu hiệu cơ bản của tội nhận hối lộ được quy định tại Điều 354 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 để bạn đọc tham khảo

TỘI NHẬN HỐI LỘ.

1.Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Lợi ích phi vật chất.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.

DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI NHẬN HỐI LỘ.

Chủ thể của tội nhận hối lộ.

Chủ thể của tội nhận hối lộ chỉ có thể là người có chức vụ, quyền hạn để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Yêu cầu của người đưa hối lộ có thể là yêu cầu về lợi ích vật chất hoặc phi vật chất.

Khách thể của tội nhận hối lộ.

Tội nhận hối lộ xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức suy yếu, thiệt hại, mất uy tín cho cơ quan tổ chức, cao hơn là giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Mặt khách quan của tội nhận hối lộ.

-Hành vi khách quan.

Người nhận hối lộ phải là người có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để nhận bất kỳ tài sản hoặc lợi ích phi vật chất nào khác của người đưa hối lộ.

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận của hối lộ để làm hay không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận của hối lộ sau khi(do đã) thực hiện việc làm hay không làm theo thỏa thuận của người đưa hối lộ

Hành vi nhận hối lộ có thể được thực hiện trực tiếp hoặc qua trung gian và được thể hiện dưới bất cứ hình thức nào.

-Hậu quả gây ra từ tội hối lộ là làm giảm uy tin các cơ quan công quyền, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức của nhà nước.

Hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành cơ bản của tội này.

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận lợi ích vạt chất trái pháp luật cấu thành tội nhận hối lộ khi giá trị của “hối lộ” từ hai triệu đồng trở lên. Nếu dưới hai triệu đồng thì người thực hiện hành vi đó đã bị kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, hoặc đã bị kết án  về một trong các tội tham nhũng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Mặt chủ quan của tội nhận hối lộ.

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp, mong muốn nhận được của hối lộ.

Động cơ phạm tội là vì vụ lợi.

Trên đây là các dấu hiệu cơ bản của “Tội nhận hối lộ” Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề pháp lý có liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website: http://luatduyhung.com hoặc gọi đến liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.