TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ Ở

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

Tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở quy định tại Điều 343 BLHS năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 nhằm xử lý các hành vi chiếm dụng chỗ ở hoặc xây nhà trái phép. Vậy dấu hiệu tội phạm này như thế nào??? Sau đây Luật Duy Hưng trình bày các dấu hiệu cơ bản của tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở

Tội vi phạm quy định các về quản lý nhà ở

1.Người nào chiếm dụng chỗ ở, xây dựng nhà trái phép, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Nhà ở, công trình xây dựng trái phép có thể bị dỡ bỏ, trưng mua hoặc tịch thu.

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ Ở

a- Chủ thể của tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở.

Chủ thể của tội này không phải là chủ thể đặc biệt, là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự.

b- Khách thể của tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở.

Tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong linh vực quản lý và xây dựng nhà ở của nhà nước.

c- Mặt khách quan của tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở.

Hành vi của tội phạm:  Chiếm hữu hoặc sử dụng trái phép chỗ ở thuộc sở hữu nhà nước, các tổ chức hoặc của công dân.  Xây dựng nhà mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hành vi chiếm dụng chỗ ở trái phép, xây dựng nhà trái phép chỉ cấu thành tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở nếu trước đó người vi phạm đã bị xử lý hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Hậu quả, làm ảnh hưởng đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xây dựng nhà ở của nhà nước.

d- Mặt chủ quan của tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở.

Tội phạm thực hiện do lỗi cố ý. Người phạm tội biết rõ hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn chiếm dụng chỗ ở hoặc xây nhà trái phép.

Mục đích động cơ phạm tội là do tư lợi.

Trên đây là các dấu hiệu cơ bản của “Tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở” Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề pháp lý có liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website: http://luatduyhung.com hoặc gọi đến liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.