CON NUÔI CÓ ĐƯỢC QUYỀN THỪA KẾ TÀI SẢN

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

Con nuôi có được quyền thừa kế tài sản? Con nuôi được quyền nhận thừa kế tài sản của cha mẹ nuôi khi nào? Con nuôi có được quyền thừa kế thế vị không………….vv.

Để giải đáp được nhưng thắc mắc nêu trên, mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Duy Hưng về chủ đề “Con nuôi được quyền nhận thừa kế tài sản” theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ nhất: Con nuôi có được quyền thừa kế tài sản không?

Theo quy định tại  Điều 653 Bộ luật Dân sự quy định: “Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này”.

Và Luật nuôi con nuôi quy định con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.

Như vậy, con nuôi có quyền được thừa kế di sản của bố mẹ nuôi nếu quan hệ nuôi con nuôi được pháp luật công nhận khi đáp ứng được những điều kiện sau:

+ Người nhận nuôi phải có hành vi dân sự đầy đủ; Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; Có điều kiện sức khỏe, kinh tế, chỗ ở; Có tư cách đạo đức tốt.

+ Con nuôi ở thời điểm được nhận nuôi phải là trẻ em dưới 16 tuổi; Nếu từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì chỉ được cha dượng, mẹ kế; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

+ Việc nhận con nuôi trong nước phải được đăng ký tại UBND cấp xã nơi thường trú của con nuôi hoặc người nhận nuôi; Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nếu có yếu tố nước ngoài.

Lưu ý: Trường hợp nuôi dưỡng từ trước 01/01/2001 thì phải đáp ứng những điều kiện sau để được pháp luật công nhận quan hệ nuôi con nuôi:

  • Các bên đủ điều kiện về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi;
  • Quan hệ cha, mẹ và con vẫn đang tồn tại; 2 bên còn sống đến thời điểm Luật nuôi con nuôi 2010 có hiệu lực;
  • Quan hệ nuôi con nuôi phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật nuôi con nuôi có hiệu lực (ngày 01/01/2011).

con nuôi có được quyền thừa kế tài sản

Thứ hai: Con nuôi được quyền nhận thừa kế tài sản của cha mẹ nuôi khi nào?

Theo quy định pháp luật nêu trên thì con nuôi được hưởng di sản thừa kế của bố mẹ nuôi để lại  theo 2 hình thức là di chúc và pháp luật. Cụ thể:

Theo quy định nêu trên nếu người con nuôi thỏa mãn điều kiện được nhận thừa kế thì sẽ được nhận thừa kế theo các hình thức sau:

Trường hợp 1: Thừa kế theo di chúc.

Theo Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”.

Vì vậy, người để lại di chúc có quyền chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế, phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

Do đó, trong trường hợp cha mẹ nuôi để lại di chúc hợp pháp mà theo nội dung của di chúc con nuôi được quyền thừa kế thì người con nuôi đó được nhận phần di sản được ghi trên di chúc.

Trường hợp 2: Thừa kế theo pháp luật

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau:

  1. Không có di chúc;
  2. Di chúc không hợp pháp;
  3. Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
  4. Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản

Và tại Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, những người thừa kế theo pháp luật gồm các hàng thừa kế sau đây:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, nếu di sản được chia theo pháp luật thì con nuôi là một trong những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người để lại di sản thừa kế.

Do đó, nếu không thuộc các trường hợp không được hưởng thừa kế theo pháp luật như bị truất quyền thừa kế, từ chối nhận di sản thừa kế, người không được quyền hưởng di sản… thì con nuôi hoàn toàn được quyền hưởng di sản thừa của cha, mẹ nuôi.

Thứ ba: Con nuôi có được thừa kế thế vị không?

Theo quy định tại  Điều 653 Bộ luật Dân sự quy định: “Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này”.

Và Điều 652 Bộ luật dân sự quy định về Thừa kế thế vị như sau:

“Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

Như vậy, theo quy định pháp luật nêu trên thì con nuôi hoàn toàn có quyền được thừa kế thế vị đối với phần di sản mà cha mẹ nuôi được hưởng nếu còn sống.

Thứ tư: Con nuôi có được thừa kế tài sản không phụ thuộc nội dung của di chúc không?

Theo Khoản 1 Khoản 1 Điều 644 quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như sau:

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên thì trong trường hợp con nuôi không được cha mẹ nuôi lập di chúc cho hưởng di sản thừa kế hoặc chỉ cho hưởng di sản ít hơn 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật thì người con nuôi vẫn được hưởng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu tại thời điểm mở thừa kế người con nuôi là người chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động.

Trên đây là một số nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật về quyền thừa kế tài sản của người con nuôi. Bạn muốn tìm hiểu thêm các nội dung có liên quan đến nội dung con nuôi có được quyền thừa kế tài sản, xin vui lòng làm khảo các bài viết khác tại https://luatduyhung.com/tt/phap-luat/dan-su/ Hoặc liên hệ trực tiếp với Luật Duy Hưng để được tư vấn miễn phí.

– Hotline (Zalo): 0964653879 hoặc 0929228082.

– Facebook: https://www.facebook.com/luatduyhung/

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Luu y thong tin phap ly dang tai