CÔNG VĂN SỐ 136/2021/TANDTC-PC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN, ÁP DỤNG ÁN LỆ TRONG TAND

luбєt duy hЖng

Để tiếp tục tăng cường công tác phát triển và áp dụng án lệ trong Tòa án nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phát triển án lệ và nâng cao chất lượng các bản án, quyết định. Ngày 13/8/2021 TAND Tối cao ban hành công văn số 136/2021/TANDTC-PC hướng dẫn về việc tăng cường hơn nữa công tác phát triển, áp dụng án lệ trong Tòa án Nhân dân.

Công văn số 136/2021/TANDTC-PC của TAND Tối cao ban hành ngày 13/8/2021 hướng dẫn về việc tăng cường hơn nữa công tác phát triển, áp dụng án lệ trong Tòa án Nhân dân. 

Để tiếp tục tăng cường công tác phát triển và áp dụng án lệ trong Tòa án nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phát triển án lệ và nâng cao chất lượng các bản án, quyết định. TAND Tối cao ban hành công văn số 136/2021/TANDTC-PC hướng dẫn một số nội dung dưới đây:

cong van so 136/2021/TANDTC-PC tang cuong cong tac ap dung an le trong toa an nhan dan

1. Công văn số 136/2021/TANDTC-PC hướng dẫn về yêu cầu trong công tác phát triển, áp dụng án lệ.

1.1. Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp; Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi thẩm quyền được giao có trách nhiệm.

– Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quy định tại điều 3 và Điều 8 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18-6-2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về việc đề xuất các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển và áp dụng án lệ.

– Quán triệt cho Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh tư pháp khác trong cơ quan, đơn vị chủ động tìm hiểu, nghiên cứu nội dung của các án lệ đã được công bố để xem xét áp dụng vào thực tiễn công tác.

– Tăng cường công tác tập huấn về kỹ năng viết bản án cho các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án trong cơ quan, đơn vị mình.

1.2. Các đơn vị thuộc TANDTC tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định tại mục 3 đến mục 9 phần I của Chỉ thị số 04/2016/CT-CA ngày 30-5-2016 về việc tăng cường công tác phát triển và công bố án lệ, áp dụng án lệ trong xét xử.

2. Công văn số 136/2021/TANDTC-PC hướng dẫn về chỉ tiêu đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ

– Các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mỗi đơn vị phải đề xuất ít nhất 05 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ/01 năm.

– Các Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III mỗi đơn vị phải đề xuất ít nhất 03 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ/01 năm.

– Các Tòa án quân sự quân khu và tương đương mỗi đơn vị phải đề xuất ít nhất 02 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ/01 năm.

3. Công văn số 136/2021/TANDTC-PC hướng dẫn về Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là hướng dẫn của TAND Tối cao về việc tăng cường hơn nữa công tác phát triển, áp dụng án lệ trong Tòa án Nhân dân được thể hiện trong nội dung công văn số 136/2021/TANDTC-PC. Để tìm hiểu chi tiết nội dung công văn trên, mời xem tại đây.

Để tìm hiểu thêm các bài viết pháp lý khác liên quan đến nội dung hướng dẫn nghiệp vụ của TAND Tối cao, mời bạn đọc tham khảo tại Website: https://luatduyhung.com/tt/tin-tuc/huong-dan-nghiep-vu/ hoặc liên hệ với Luật Duy Hưng bằng một trong các cách thức sau để được tư vấn trực tiếp.

Hotline (Zalo): 0964653879 hoặc 0929228082.

Facebook: https://www.facebook.com/luatduyhung/

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900633296