ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

luбєt duy hЖng

Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động là việc một bên trong quan hệ lao động tự ý chấm dứt quan hệ lao động được các bên xác lập trước đó mà không cần có sự đồng ý hay chấp thuận của bên còn lại. Vậy pháp luật quy định như thế nào về…

Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động là việc một bên trong quan hệ lao động tự ý chấm dứt quan hệ lao động được các bên xác lập trước đó mà không cần có sự đồng ý hay chấp thuận của bên còn lại. Vậy pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Sau đây, Luật Duy Hưng xin giới thiệu một số quy định cơ bản của Bộ luật lao động năm 2019 về vấn đề này để bạn đọc tham khảo.

Ai có quyền đơn phương chấm đứt hợp đồng lao động? Và khi nào được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019, một trong các bên trong quan hệ lao động đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Và khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bên có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không phải hỏi hoặc chờ ý kiến của bên còn lại nhưng phải tuân thủ các điều kiện của pháp luật. Cụ thể:

  • Đối với người lao động.

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải thực hiện nghĩa vụ báo trước theo quy định của pháp luật cho người sử dụng lao động biết về quyết định đơn phương chấm dứt hợp động lao động của mình. Cụ thể:

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

  • Đối với người sử dụng lao động.

Khác với người lao động, người sử dụng lao động chỉ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không phải tuân thủ thời hạn báo trước theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019.

  • Đối với người lao động.

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước khi

  • Đối với người sử dụng lao động.

Những trường hợp người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 thì người sử dụng lao động không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trọng các trường hợp sau đây.

Người sử dụng lao động không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với những trường hợp sau

Có được quyền hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không???

Theo quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động năm 2019 thì một trong các bên đã có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đều có quyền hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng mà mình đã tuyên bố. Và việc hủy bỏ phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Việc hủy bỏ phải được thực hiện trước khi hết thời hạn báo trước;
  • Việc hủy bỏ phải được lập thành văn bản;
  • Việc hủy bỏ phải được bên hủy bỏ đồng ý.

Khi nào việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bị xác định là trái luật???

Theo quy định tại Điều 39 Bộ luật lao động năm 2019, những trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đáp ứng và/hoặc không tuân thủ các quy định tại Điều 35, 36, 37 nêu trên đều bị coi là trái luật.

Hậu quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật là gì???

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019, bên đã có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật phải gánh chịu hậu quả pháp lý sau:

  • Đối với người lao động.

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp động trái luật phải gánh chịu hậu quả pháp lý như sau

  • Đối với người sử dụng lao động.

người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái luật phải gánh chịu hậu quả pháp lý như sau

Trên đây là một số nội dung cơ bản của pháp luật khi đơn phương chấm dứt hợp động lao động được quy định tại Bộ luật lao động năm 2019. Để tìm hiểu thêm các nội dung có liên quan đề nghị Quý vị tham khảo các bài viết khác tại Website:https://luatduyhung.com. Hoặc liên hệ Hotline: 0964653879  – 0929228082 để được giải đáp và tư vấn Miễn Phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900633296