THỦ TỤC CẤP PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

Kinh doanh dịch vụ Karaoke là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy thủ tục xin cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke như thế nào? Sau đây, Luật Duy Hưng xin giới thiệu quy trình xin cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke để bạn đọc tham khảo.

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Karaoke

Kinh doanh dịch vụ Kararoke cần điều kiện gì?

Điều 4 Nghị định 54/2019/NĐ – CP quy định về chủ thể có quyền “Kinh doanh dịch vụ karaoke” như sau:

 1. Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ – CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 3. Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 mtrở lên, không kể công trình phụ.
 4. Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên để “Kinh doanh dịch vụ Karaoke” thì trước tiên bạn phải thành lập Doanh nghiệp hoặc Hộ kinh doanh cá thể.

Thành lập Doanh nghiệp để kinh doanh dịch vụ Karaoke.

* Hồ sơ thành lập doanh nghiệp:

Tùy theo loại hình doanh nghiệp thành lập mà thành phần hồ sơ khác nhau, thông thường bao gồm các loại giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp; (theo mẫu)
 2. Điều lệ công ty;
 3. Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; (nếu có)
 4. Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân;
 5. Văn bản ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác tiến hành thủ tục);

Lưu ý: Tùy từng loại hình doanh nghiệp thì hồ sơ sẽ khác nhau. Quý khách tham khảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Website: https://luatduyhung.com

Thành lập Hộ kinh doanh để kinh doanh dịch vụ Karaoke

 1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 2. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 3. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 4. Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Thủ tục xin Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke.

Để xin được Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke, cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

Thứ nhất: Chú ý khi thiết kế phòng hát.

+/ Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ;

+/ Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ);

+/ Bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

+/ Phòng hát phải đảm bảo cách âm theo đúng tiêu chuẩn về tiếng ồn theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Ngoài ra, hiện nay một số địa phương yêu cầu cửa kính phải nhìn được từ ngoài vào trong và không cho phép thiết kế khu vệ sinh trong phòng hát nhằm hạn chế tệ nạn xã hội. Vì vậy bạn cần lưu ý và tham khảo trước khi tiến hành thiết kế phòng hát.

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiêm đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy

Thứ hai: Về điều kiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy thì cơ sở kinh doanh dịch vụ Karraok là cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

Tùy thuộc vào quy mô diện tích khối và cao độ tầng của cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke thì pháp luật về phòng cháy chữa cháy yêu cầu cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữ cháy theo quy định tại Điều 5 NĐ 139/2020/NĐ – CP như sau:

Khoản 1 Điều 5 quy định “Đối với cơ sở kinh doanh có khối tích từ 1000 mtrở lên hoặc cao từ 3 tầng trở lên” như sau:

a) Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ công an;

b) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tương ứng với loại hình cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều 31 Nghị định này;

c) Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

đ) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố, có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện c]ú người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định cảu Bộ công an;

e) Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự.

Khoản 2 Điều 5 quy định “Đối với cơ sở kinh doanh có khối tích dưới 1000 m3 hoặc cao dưới 3 tầng” như sau:

a) Các điều kiện quy định tại các điểm a, c và điểm d khoản 1 Điều này; trường hợp cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V Nghị định này phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

b) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

c) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.

Như vậy, tùy từng trường hợp pháp luật sẽ yêu cầu chủ thể kinh doanh dịch vụ Karaoke phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế/ Văn bản thẩm duyệt thiết kế/ Văn bản chấp thuận nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

 

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện đảm bảo an ninh trật tự

Thứ ba: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về An ninh, trật tự.

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 96/2016 quy định điều kiện về anh ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thì hồ sơ xin cấp phép như sau:

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03).

2. Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản như:

a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

b) Trường hợp trong các văn bản quy định tại điểm a khoản này không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh;

4. Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

a) Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội);

Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

c) Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

* Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự: Công an cấp quận, huyện, thị xã

* Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
 • Bản khai lý lịch (Mẫu số 02) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

Bước 4: Hồ sơ cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke.

* Thẩm quyền cấp Giấy phép.

 1. Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh) có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke hoặc dịch vụ vũ trường (sau đây gọi là Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh).
 2. Cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thực hiện phân cấp, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

*Thành phần hồ sơ.

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 01);
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

Ngoài các giấy tờ nêu trên, hiện nay một số nơi có yêu cầu bổ sung các giấy tờ bản sao chứng thực như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật; Giấy thẩm duyệt hoặc văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy…..vv

* Quy trình xin Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

Bước 4: Nộp phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke.

Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke sẽ tùy từng quy mô số lượng phòng hát và địa phương mà mức phí từ 4.000.000VNĐ đến 12.000.000 VNĐ hoặc từ 2.000.000VNĐ đến 6.000.000 VNĐ.

Trên đây là các bước cơ bản để tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke theo quy định của pháp luật. Quý vị muốn tìm hiểu thêm các nội dung có liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke hãy tham khảo thêm các bài viết tại Website: https://Luatduyhung.com, Hoặc liên hệ để được giải đáp và tư vấn Miễn Phí.

 • Hotline (Zalo): 0964653879   –   0929228082
 • Facebook: https://www.facebook.com/luatduyhung/

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DUY HƯNG

post-logo

>> Tư vấn pháp lý miễn phí 24/7 Gọi: 0964653879 - 0929228082

>> Tư vấn pháp lý qua email : luatduyhung@gmail.com

>> Bài viết tham khảo

>> Dịch vụ pháp lý tại Luật Duy Hưng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *