NHẬP KHẨU HÀ NỘI MỚI NHẤT

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

Nhập khẩu Hà Nội đã trở lên đơn giản và dễ dàng hơn kể từ khi Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực. Từ ngày 01/7/2021, nhiều chính sách về dân cư, hộ khẩu được thay đổi, giúp người dân có nhu cầu nhập khẩu Hà Nội trở lên dễ dàng hơn. Cụ thể:

Nhập khẩu Hà Nội từ 1/7/2021 đã bỏ điều kiện về thời gian cư trú.

Theo điều 20 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật Cư trú sửa đổi năm 2013, thì điều kiện để nhập khẩu Hà Nội phải đáp ứng điều kiện như sau:Nhập khẩu Hà Nội bao gồm những điều kiện gì

Nhập khẩu Hà Nội, trước đây theo Luật Thủ đô 2012, đối với các trường hợp không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 20 Luật cư trú 2006 muốn nhập hộ khẩu Hà Nội (nội thành Hà Nội) phải đáp ứng điều kiện đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên. Cụ thể:

Điểm b khoản 4 điều 19 Luật thủ đô năm 2012 quy định như sau:

Điều kiện nhập khẩu Hà Nội là gì???Bãi bỏ hết điều kiện về thời gian tạm trú kể từ ngày Luật cư trú 2020 có hiệu lực, điều kiện nhập khẩu Hà Nội trở lên dễ dàng hơn, Cụ thể:

Điều kiện nhập khẩu Hà Nội mới nhất

Hồ sơ nhập khẩu Hà Nội theo Điều 21, Luật cư trú năm 2020 quy định chi tiết như sau:

1/ Đối với công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì hồ sơ nhập khẩu Hà Nội như sau:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp.

2/ Đối với công dân nhập khẩu Hà Nội tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình thì hồ sơ như sau:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;

c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện khác quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 20 của Luật này.

3/ Đối với công dân nhập khẩu Hà Nội tại chỗ hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì hồ sơ như sau:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

b) Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

4/ Đối với công dân nhập khẩu Hà Nội tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo thì hồ sơ như sau:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 20 của Luật này thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh là nhà tu hành, chức sắc, chức việc hoặc người khác hoạt động tôn giáo và được hoạt động tại cơ sở tôn giáo đó theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với người quy định tại điểm a khoản 4 Điều 20 của Luật này; giấy tờ, tài liệu chứng minh là người đại diện cơ sở tín ngưỡng đối với người quy định tại điểm b khoản 4 Điều 20 của Luật này;

c) Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở;

Riêng đối với trường hợp là trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa khi được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ cần bổ xung văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc người đăng ký thường trú thuộc đối tượng trên.

5/ Đối với người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp khi nhập khẩu Hà Nội tại các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc vào hộ gia đình nhận chăm sóc thì hồ sơ gồm:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người được cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

b) Văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội đối với người được cơ sở trợ giúp xã hội nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp;

c) Giấy tờ, tài liệu xác nhận về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp.

6/ Đối với công dân là người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện thì hồ sơ nhập khẩu Hà Nội như sau:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký thường trú không phải là chủ phương tiện thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

b) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện hoặc văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc sử dụng phương tiện đó vào mục đích để ở đối với phương tiện không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng kiểm;

c) Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về địa điểm phương tiện đăng ký đậu, đỗ thường xuyên trong trường hợp phương tiện không phải đăng ký hoặc nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ.

Lưu ý:

  • Nếu người nhập khẩu Hà Nội là người chưa thành niên thì trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;
  • Nếu người nhập khẩu Hà Nội là người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn Quốc tịch Việt Nam thì hồ sơ cần bổ sung Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, nếu không có thì cần bổ sung tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Nam và Văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của cơ quan xuất nhập cảnh.

Trên đây là điều kiện và hồ sơ khi đăng ký nhập khẩu Hà Nội theo luật cư trú năm 2020, Công dân có nhu cầu nhập khẩu Hà Nội có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú hoặc nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ công an; Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Mọi vướng mắc có liên quan đến việc nhập khẩu Hà Nội, đề nghị Quý khách liên hệ Luật Duy Hưng để được giải đáp và tư vấn Miễn Phí.

Hotline: 0964653879 – 0929228082

Facebook: https://www.facebook.com/Luatduyhung

Zalo: Luatduyhung (SĐT: 0964653879)

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

CÔNG TY LUẬT DUY HƯNG

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DUY HƯNG

post-logo

>> Tư vấn pháp lý miễn phí 24/7 Gọi: 0964653879 - 0929228082

>> Tư vấn pháp lý qua email : luatduyhung@gmail.com

>> Bài viết tham khảo

>> Dịch vụ pháp lý tại Luật Duy Hưng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *