NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA DI CHÚC

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật có những trường hợp mặc dù không được người để lại di chúc cho hưởng di sản, song vẫn có quyền được hưởng di sản. Quy định này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của những người có quan hệ ruột thịt với người để lại di chúc. Theo quy định tại Điều 644 Bộ Luật dân sự 2015.

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

– Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

Con chưa thành niên: Bao gồm con đẻ, con nuôi. Tuy nhiên nếu là con nuôi thì phải là cha, mẹ nuôi hợp pháp, tuân thủ các quy định về nhận nuôi theo quy định của pháp luật hiện hành. Và theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Bộ Luật dân sự 2015 thì người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

Cha, mẹ được hiểu là cha, mẹ đẻ và cha, mẹ nuôi. Tuy nhiên nếu là cha, mẹ nuôi thì phải là cha, mẹ nuôi hợp pháp, tuân thủ các quy định về nhận nuôi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vợ hoặc chồng của người để lại di sản: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 trường hợp được coi là vợ, chồng hợp pháp khi:

+ Người đã kết hôn với người khác theo đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nhưng chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết hoặc vợ (chồng) của họ không bị tuyên bố là đã chết;

+ Người xác lập quan hệ vợ chồng với người khác trước ngày 03-01-1987 mà chưa đăng ký kết hôn và chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết hoặc vợ (chồng) của họ không bị tuyên bố là đã chết;

+ Người đã kết hôn với người khác vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình nhưng đã được Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân bằng bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và chưa ly hôn hoặc

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA DI CHÚC

Ảnh minh họa

– Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Bộ Luật dân sự 2015 thì người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên. Mặc dù đã thành niên nhưng không có khả năng lao động tự nuôi sống bản thân thì vẫn được hưởng di sản thừa kế do người có di sản thừa kế để lại và không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

Điều kiện để những người nêu trên được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

Cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết;

– Không từ chối nhận di sản thừa kế;

– Không thuộc trường hợp không có quyền hưởng di sản thừa kế theo quy định tịa khoản 1 Điều 621 Bộ Luật dân sự 2015. Cụ thể:

  •  Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
  • Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
  • Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website: http://luatduyhung.com hoặc gọi đến liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

Hotline:  0964653879 hoặc 0929228082.

Facebook: https://www.facebook.com/luatduyhung/

Zalo: Luatduyhung  (SĐT: 0964653879)

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.