NGHỊ QUYẾT SỐ 1037/2006/NQ-UBTVQH11 GIAO DỊCH DÂN SỰ NHÀ Ở TRƯỚC NGÀY 01/7/1991 CÓ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI THAM GIA

luбє­t duy hЖ°ng

Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ban hành ngày 27/7/2006 quy định về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia.

Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ban hành ngày 27/7/2006 quy định về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia.

Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 được áp dụng để giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia. Bao gồm các giao dịch sau đây:

1. Thuê nhà ở

Các trường hợp sau đây được coi là hợp đồng thuê nhà ở:

 • Có hợp đồng bằng văn bản được các bên cùng ký;
 • Người ở tại nhà ở đó chứng minh được việc họ ở tại nhà ở đó là theo quan hệ thuê nhà ở;
 • Chủ sở hữu nhà ở, người thừa kế nhà ở hoặc người được chủ sở hữu nhà ở uỷ quyền chứng minh được họ cho thuê nhà ở đó.

Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 quy định về thuê nhà ở giữa các chủ thể dưới đây:

(1) Bên cho thuê nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, bên thuê nhà ở thường trú tại Việt Nam;

(2) Bên cho thuê nhà ở thường trú tại Việt Nam, bên thuê nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

(3) Bên cho thuê nhà ở và bên thuê nhà ở đều định cư ở nước ngoài.

2. Mượn nhà ở, ở nhờ nhà ở

Các trường hợp sau đây được coi là hợp đồng mượn nhà ở, ở nhờ nhà ở:

 • Có hợp đồng bằng văn bản được các bên cùng ký;
 • Người đang ở tại nhà ở đó không chứng minh được việc họ ở tại nhà ở đó là theo quan hệ mua bán, thuê, đổi, tặng cho, thừa kế nhà ở, uỷ quyền quản lý nhà ở giữa cá nhân với cá nhân;
 • Chủ sở hữu nhà ở, người thừa kế nhà ở hoặc người được chủ sở hữu nhà ở uỷ quyền chứng minh được họ cho mượn, cho ở nhờ nhà ở đó.

Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 quy định về mượn nhà ở, ở nhờ nhà ở giữa các chủ thể dưới đây:

(1) Bên cho mượn, bên cho ở nhờ nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài; bên mượn, bên ở nhờ nhà ở thường trú tại Việt Nam;

(2) Bên cho mượn, bên cho ở nhờ nhà ở thường trú tại Việt Nam, bên mượn, bên ở nhờ nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

(3) Bên cho mượn, bên cho ở nhờ nhà ở và bên mượn, bên ở nhờ nhà ở đều là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

3. Mua bán nhà ở

Các trường hợp sau đây được coi là hợp đồng mua bán nhà ở:

 • Có hợp đồng bằng văn bản được các bên cùng ký;
 • Người đang ở tại nhà ở đó chứng minh được là họ đã mua nhà ở đó một cách hợp pháp;
 • Chủ sở hữu nhà ở, người thừa kế nhà ở hoặc người được chủ sở hữu nhà ở uỷ quyền thừa nhận đã bán nhà ở đó.

Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 quy định về mua bán nhà ở đối giữa các chủ thể dưới đây:

(1) Bên mua nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, bên bán nhà ở thường trú tại Việt Nam;

(2) Bên bán nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, bên mua nhà ở thường trú tại Việt Nam hoặc bên mua nhà ở và bên bán nhà ở đều là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

4. Đổi nhà ở

Các trường hợp sau đây được coi là hợp đồng đổi nhà ở:

 • Có hợp đồng bằng văn bản được các bên cùng ký;
 • Người đang ở tại nhà ở đó chứng minh được việc họ ở tại nhà ở đó là theo quan hệ đổi nhà ở một cách hợp pháp;
 • Chủ sở hữu nhà ở, người thừa kế nhà ở hoặc người được chủ sở hữu nhà ở uỷ quyền thừa nhận họ đổi nhà ở đó.

Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 quy định về đổi nhà ở đối giữa các chủ thể dưới đây:

(1) Một bên đổi nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

(2) Các bên đổi nhà ở đều là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

5. Tặng cho nhà ở

Các trường hợp sau đây được coi là hợp đồng tặng cho nhà ở:

 • Có hợp đồng bằng văn bản được các bên cùng ký;
 • Người đang ở tại nhà ở đó chứng minh được việc họ ở tại nhà ở đó là theo quan hệ tặng cho nhà ở một cách hợp pháp;
 • Chủ sở hữu nhà ở, người thừa kế nhà ở hoặc người được chủ sở hữu nhà ở uỷ quyền thừa nhận họ đã tặng cho nhà ở đó.

Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 quy định về tặng cho nhà ở giữa các chủ thể dưới đây:

(1) Bên tặng cho nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, bên được tặng cho nhà ở thường trú tại Việt Nam;

(2) Bên tặng cho nhà ở thường trú tại Việt Nam, bên được tặng cho nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

(3) Bên tặng cho nhà ở và bên được tặng cho nhà ở đều là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

6. Thừa kế nhà ở

Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 quy định về giải quyết thừa kế có đối tượng là nhà ở trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp thừa kế nhà ở được mở trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có người thừa kế, và
 • Trường hợp thừa kế nhà ở được mở trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 mà không có người thừa kế

7. Uỷ quyền quản lý nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.

Trên đây là một số nội dung pháp lý cơ bản của Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 quy định về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia. Để tìm hiểu chi tiết và đầy đủ hơn toàn bộ nội dung Nghị quyết này, mời xem (tại đây)

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề khác có liên quan đến giao dịch dân sự về nhà ở trước ngày 01/7/1991. Xin vui lòng tham khảo tham khảo các bài viết khác tại: https://luatduyhung.com/tt/phap-luat/dan-su/ hoặc gọi đến liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí: 0964653879

Facebook: https://www.facebook.com/luatduyhung/

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0964653879