PHIẾU CHUYỂN THÔNG TIN ĐẤT ĐAI SAI – AI GIẢI QUYẾT???

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

Tôi có quyền khởi kiện “Phiếu chuyển thông tin đất đai sai” do Văn phòng đăng ký đất đai lập để xác định nghĩa vụ tài chính không???

Vấn đề bạn hỏi luật Duy Hưng xin có ý kiến như sau:

Để trả lời câu hỏi bạn có quyền khởi kiện “Phiếu chuyển thông tin” do Văn phòng đăng ký đất đai lập không? Nếu có thì PHIẾU CHUYỂN THÔNG TIN ĐẤT ĐAI SAI AI GIẢI QUYẾT? Cần phải làm rõ các vấn đề sau:

Vấn đề thứ nhất: “Phiếu chuyển thông tin” là Quyết định hay hành vi hành chính???.

Theo giải thích của Luật tố tụng hành chính năm 2015 thì:

  • Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
  • Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Và theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định “Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm” như sau:

  • Lập Phiếu chuyển thông tin (bao gồm cả trường hợphồ sơ người sử dụng đất nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai và hồ sơ do các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật chuyển đến). Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các Thông tin ghi trên Phiếu.
  • Thực hiện phân loại hồ sơ để luân chuyển như sau:

+/Đối với hồ sơ không có Khoản được trừ thì luân chuyển cho cơ quan thuế.

+/ Đối với hồ sơ có Khoản được trừ thì chuyển đồng thời cho cơ quan thuế và cơ quan tài chính.

  • Cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan tài chính đối với trường hợp hồ sơ không đủ thông tin hoặc có sai sót để xác định nghĩa vụ tài chính, xác định các Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đấttheo quy định của pháp luật.
  • Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Thông báo của cơ quan thuế.

Và khoản 1 Điều 12 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định “Trách nhiệm của cơ quan thuế” như sau:

  • Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến. Trường hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính thì cơ quan thuế đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai xác định hoặc bổ sung thông tin.

Như vậy, theo các quy định nêu trên thì “Phiếu chuyển thông tin” do Văn phòng ĐKĐĐ lập để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai là chỉ là văn bản hành chính. Và “Phiếu chuyển thông tin” chỉ là cơ sở để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính, nó chưa làm phát sinh nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Vấn đề thứ hai: Quy định của pháp luật về quyền khởi kiện

Theo quy định tại khoản 1 Điều 115 Luật tố tụng hành chính năm 2015 thì: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó”

Từ những phân tích và trích dẫn nêu trên theo Luật Duy Hưng thì bạn không thể kiện “Phiếu chuyển thông tin” của VPĐK đất đai. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu bạn cho rằng “Phiếu chuyển thông tin” chưa chính xác thì có thể làm đơn đề nghị và cung cấp bổ sung các tài liệu, chứng cứ để VPĐK đất đai xem xét, giải quyết.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính PHIẾU CHUYỂN THÔNG TIN ĐẤT ĐAI SAI. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website: http://luatduyhung.com hoặc gọi đến liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

Hotline:  0964653879 hoặc 0929228082.

Facebook: https://www.facebook.com/luatduyhung/

Zalo: Luatduyhung  (SĐT: 0964653879)

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DUY HƯNG

post-logo

>> Tư vấn pháp lý miễn phí 24/7 Gọi: 0964653879 - 0929228082

>> Tư vấn pháp lý qua email : luatduyhung@gmail.com

>> Bài viết tham khảo

>> Dịch vụ pháp lý tại Luật Duy Hưng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *