TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

Tội cố ý gây thương tích thuộc nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định nhóm tội phạm này tại chương XIV gồm 34 điều từ điều 123 đến điều 156.

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ;

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

6. Người nào chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Toi co y gay thuong tich hoac gay ton hai suc khoe nguoi khac

 

Khách thể của tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác.

Tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác là tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe của con người được pháp luật hình sự bảo vệ. Khách thể của tội phạm này chính là quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe của con người.

Chủ thể của tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác.

Chủ thể của tội phạm là cá nhân có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi và có độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo điều 12 của BLHS 2015, sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 1 luật sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo quy định tại điều 134 BLHS năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 thì:

–   Người từ đủ 16 tuổi trở nên, không rơi vào tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự theo Điều 21 BLHS năm 2015 thì đều có thể là chủ thể của tội phạm nếu người này thực hiện hành vi gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác với lỗi cố ý.

–   Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi chỉ là chủ thể của tội phạm nếu thực hiện hành vi gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác với lỗi cố ý theo quy định tại khoản 3, 4 và khoản 5.

Mặt khách quan của tội phạm cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác.

Người phạm tội thực hiện các hành vi như đấm, đá, đập…….vv nhằm tác động vào cơ thể của người khác làm cho người đó bị thương hoặc bị tổn hại sức khỏe.

Tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác là tội cấu thành vật chất nên phải xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra.

Hành vi khách quan của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổ hại sức khỏe cho người khác.

Hành vi khách quan của tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại đến sức khỏe của người khác là: Người phạm tội thực hiện các hành vi hành vi dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác tác động vào cơ thể của người khác làm cho người đó bị thương, bị tổn hại sức khỏe.

Các hành vi cụ thể thường thấy là: đánh, đập, đâm, chém, đấm, đá, bắn, đầu độc, tra tấn, đốt cháy… Cũng có trường hợp người phạm tội cưỡng ép người bị hại tự làm tổn hại sức khỏe của mình như:  Tự chọc vào mắt mình, chặt ngón tay, uống thuốc phá thai…vv

Hậu quả của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổ hại sức khỏe cho người khác.

Hậu quả của hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là thương tích cả về mặt vật chất, tinh thần hoặc tổn hại sức khỏe của nạn nhân. Thương tích đòi hỏi phải thực tế, khách quan, có thể nhìn thấy và giám định được.

Hành vi cố ý gây thương thương tích gây tỷ lệ tổn thương cơ thể cho nạn nhân từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 134 BLHS năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả.

Hậu quả phải là kết quả của hành vi đánh người gây thương tích của tội phạm. Tức là giữa hành vi và hậu quả phải có mối quan hệ nhân quả, hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến hậu quả.

Nếu hành vi đánh, đập gây ra thương tích nhưng chưa đến mức nghiêm trọng mà trên người nạn nhân lại có những thương tích khác không phải do tội phạm gây ra thì người đó không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

Mặt chủ quan của tội phạm cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác.

Tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Tức là người phạm tội cố ý thực hiện hành vi gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe người khác.

Hình phạt.

Điều luật quy định khung hình phạt đối với người cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác từ khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Phân biệt tội giết người với tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Để phân biệt hai tội này cần phải xem xét những vấn đề như: Tính nguy hiểm của công cụ, phương tiện được sử dụng vào việc phạm tội; Vị trí trên cơ thể nạn nhân mà người phạm tội nhắm tới khi tấn công; Thời gian, không gian, hoàn cảnh thực hiện hành vi phạm tội; Tính quyết liệt khi thực hiện hành vi…vv.

Và đặc biệt phải xem xét, làm rõ ý thức chủ quan của người phạm tội đối với hậu quả có thể gây ra và thái độ đối với hậu quả đó.


Trên đây là một số nội dung cơ bản về “Tội cố ý gây thương hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác”.

Quý khách cần tìm hiểu về dịch vụ luật sư trong lĩnh vực hình sự đề nghị tham khảo Tại đây.

Hoặc liên hệ trực tiếp để được Tư Vấn Miễn Phí.

Hotline (Zalo):   0964653879  –  0929228082

Fanpage: https://www.facebook.com/luatduyhung

Trân trọng ./.

tội cố ý gay thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác

 

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DUY HƯNG

post-logo

>> Tư vấn pháp lý miễn phí 24/7 Gọi: 0964653879 - 0929228082

>> Tư vấn pháp lý qua email : luatduyhung@gmail.com

>> Bài viết tham khảo

>> Dịch vụ pháp lý tại Luật Duy Hưng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *