THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

Làm thủ tục đăng ký bản quyền tác giả là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Sau đây Luật Duy Hưng xin được trình bày chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký quyền tác giả như sau:

Khái niệm: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sang tạo ra hoặc sở hữu.

Cơ sở pháp lý

  1. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung 2009;
  2. Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2015 và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giảm quyền liên quan;
  3. Thông tư số 08 /2016/TT-BVHTTDL Ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Đối tượng của quyền tác giả bao gồm: tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học

Thành phần hồ sơ:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Theo mẫu);

– 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

– Giấy ủy quyền (nếu người nộp là người được ủy quyền) (Theo mẫu);

– Tuyên bố bản quyền tác giả;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Lưu ý: Thành phần trên chỉ mang tính chất tham khảo tùy từng trường hợp cụ thể, Quý khách có thể phải nộp bổ sung thêm một số giấy tờ có liên quan để chứng minh.

Trình tự thủ tục:

Bước 1: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến th tc đăng ký quyền tác giả. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website:  http:// Luatduyhung.com hoặc gọi đến liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

Hotline: 0964653879 hoặc 0929228082.

Facebook: https://www.facebook.com/Luatduyhung

Zalo: Luatduyhung (SĐT: 0964653879)

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.