Pháp luật Doanh nghiệp

TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ CÔNG TY

Tổ chức họp ĐHĐCĐ công ty là công việc hết sức quan trọng đối với công ty cổ phần. Vì thông qua họp Đại hội đồng cổ đông công ty thì các cổ đông mới biết và biểu quyết để

Xem tiếp »

DOANH NGHIỆP VAY VỐN CÁ NHÂN CẦN BIẾT

Hộ gia đình sử dụng đất gồm những ai

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Doanh nghiệp thiếu vốn có thể đi vay từ nhiều nguồn khác nhau như: các tổ chức, doanh nghiệp khác và có thể vay của cá nhân… Tuy nhiên, khi doanh nghiệp vay vốn cá

Xem tiếp »
Trang 1 trên 11