BUỘC CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

Buộc chấp hành hình phạt tù đối với người được hưởng án treo là việc TAND cấp huyện nơi người được hưởng án treo đang chấp hành án ra quyết định buộc người đang được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù đối với bản án đã cho hưởng án treo theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện hoặc quân khu.

Vậy khi nào người được hưởng án treo bị buộc chấp hành hình phạt tù? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Luật Duy Hưng xin giới thiệu một số quy định của pháp luật liên quan đến nội dung này để bạn đọc tham khảo.

Nghĩa vụ của người được hưởng án treo.

Theo quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2019 thì người được hưởng án treo có nghĩa vụ sau:

 • Có mặt theo giấy triệu tập và lập bản cam kết việc chấp hành án nộp cho UBND cấp xã nơi sinh sống hoặc đơn vị quân đội nơi đóng quân trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án treo;
 • Thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong việc tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc, học tập; chấp hành đầy đủ hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp vì lý do khách quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.
 • Chịu sự giám sát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi cư trú, nơi làm việc.
 • Chấp hành việc khai báo, xin phép UBND cấp xã nơi sinh sống hoặc đơn vị đóng quân khi vắng mặt tại nơi cứ trú và chỉ được vắng mặt khi được sự chấp thuận đồng ý;
 • Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.
 • Hằng tháng phải báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình. Trường hợp vắng mặt theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi Hành án hình sự 2019 thì khi hết thời hạn vắng mặt, người được hưởng án treo phải báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình.

Kiểm điểm người được hưởng án treo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo thuộc một trong các trường hợp sau đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục tổ chức kiểm điểm:

 • Vi phạm nghĩa vụ nêu trên và đã bị nhắc nhở bằng văn bản về việc vi phạm mà tiếp tục vi phạm;
 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Việc kiểm điểm phải được lập thành biên bản, lưu hồ sơ giám sát, giáo dục và báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

buộc chấp hành hình phạt tù đối với người được hưởng án treo

Khi nào người được hưởng án treo bị buộc chấp hành hình phạt tù???

Theo quy định tại Luật thi hành án hình sự năm 2019 thì người được hưởng án treo bị buộc chấp hành hình phạt tù trong các trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất:

Người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ của người thi hành án theo quy định của luật thi hành án hình sự năm, 2019 thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu lập biên bản vi phạm, đồng thời yêu cầu người được hưởng án treo phải có mặt trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm. Hết thời hạn này mà người được hưởng án treo vẫn không có mặt thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu lập biên bản vi phạm và đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người được hưởng án treo cư trú, Tòa án quân sự khu vực nơi người được hưởng án treo làm việc quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp thứ hai:

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo đã bị kiểm điểm theo quy định nêu trên nhưng sau khi kiểm điểm vẫn tiếp tục vi phạm và đã được nhắc nhở bằng văn bản mà vẫn cố ý vi phạm thì Công an cấp xã đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo, đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Thủ tục buộc chấp hành hình phạt tù đối vưới người được hưởng án treo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo gửi Tòa án nhân dân cấp huyện để xem xét, quyết định, đồng thời gửi Viện kiểm sát cùng cấp. Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện;
 • Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo về việc người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ từ 02 lần trở lên;
 • Biên bản người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ;
 • Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người được hưởng án treo trong trường hợp người đó bị xử phạt vi phạm hành chính;
 • đ) Biên bản kiểm điểm người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ;
 • Tài liệu khác có liên quan.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người được hưởng án treo cư trú hoặc làm việc thành lập Hội đồng và tổ chức phiên họp để xét, quyết định buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Thành phần Hội đồng gồm 03 Thẩm phán; phiên họp có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, Tòa án phải gửi quyết định cho cá nhân, cơ quan quy định tại khoản 2 Điều 84 của Luật này.

khi nào người được hưởng án treo bị buộc chấp hành hình phạt tù đối với bản án đã cho hưởng án treo

Thi hành quyết định buộc chấp hành hình phạt tù

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải làm thủ tục đưa người bị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo đi chấp hành án phạt tù. Trường hợp người bị Tòa án quyết định chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo bỏ trốn thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu làm thủ tục đề nghị cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền ra quyết định truy nã.

Trường hợp Tòa án không chấp nhận đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu lưu quyết định và các tài liệu có liên quan vào hồ sơ thi hành án treo và thông báo quyết định cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo để tiếp tục giám sát, giáo dục.

Quyền kháng cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo cho rằng quyết định buộc chấp hành hình phạt tù của TAND cấp huyện nơi mình đang chấp hành là không đúng thì có quyền kháng cáo đề nghị TAND cấp tỉnh xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Thời hạn kháng cáo theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự là 7 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Trên đây là một số quy định của pháp luật về việc buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù theo quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề  khác có liên quan đến vấn đề án treo. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website: http://luatduyhung.com hoặc gọi đến liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

Zalo: Luatduyhung  (SĐT: 0964653879)

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DUY HƯNG

post-logo

>> Tư vấn pháp lý miễn phí 24/7 Gọi: 0964653879 - 0929228082

>> Tư vấn pháp lý qua email : luatduyhung@gmail.com

>> Bài viết tham khảo

>> Dịch vụ pháp lý tại Luật Duy Hưng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *